Širenje neugodnih mirisa prilikom skladištenja željezničkih pragova

Putem Zelenog Telefona u srpnju ove godine Zeleni Osijek je zaprimio više poziva zabrinutih građana vezano za odlaganje željezničkih pragova na lokaciji željeznički kolodvor Našice na šestom kolosijeku.
Na spomenutoj lokaciji nalazi se veliki broj željezničkih pragova koji se nalaze na nekoliko metara od kuća obližnjih građana.

Prilikom kiše i visokih temperatura oni otpuštaju vrlo intenzivan neugodan miris i građani strahuju da je otrovno i smeta im smrad koji im se uvlači u kuću i zabrinuti su za svoje zdravlje kao i za zdravlje svoje djece. Nekakav redoviti interval pojavljivanja i jačanja intenziteta mirisa nisu zamijetili,on najviše ovisi o vremenskim prilikama (vjetar,kiša,visoke temperature).

Kontaktirali smo HŽ Našice i od njih smo dobili objašnjenje da su sporni pragovi namijenjeni za rekonstrukciju pruge te da se tamo nalaze kao građevinski materijal.

Kontaktirali smo i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode koje objašnjava da prilikom obilaska nadzirane lokacije nisu potvrđeni navodi iz naše prijave o širenju neugodnih mirisa nastalih uslijed skladištenja novih željezničkih pragova te da su željeznički pragovi privremeno skladišteni na kčbr. 3455 k.o. Našice u duljini cca 70 m i najvišoj visini cca 3 m nabavljenih u svibnju za potrebe rekonstrukcije željezničke pruge, a ugradnja istih je planirana u rujnu tekuće godine.