Suzbijanje štakora u Osijeku

Dva mjeseca nakon što je provedena deratizacija u Osijeku problem štakora, naročito u naselju Sjenjak još uvijek je prisutan.
U proteklom tjednu zaprimili smo na Zeleni telefon udruge Zeleni Osijek više pritužba građana. Više nije problem njihova brojnost već načini na koje ih se pokušava suzbiti. Alarmantna je činjenica da građani pokušavaju samoinicijativno riješiti problem te na svoju ruku postavljaju otrov na javna mjesta bez razmišljanja na posljedice koje mogu biti daleko pogubnije od samog problema.
I sami smo na terenu zabilježili „domišljate“ zamke u blizini dječjih igrališta zbog kojih s razlogom negoduju naši građani. Iz tvrtke Pestrid d.o.o. potvrđeno nam je da se radi o nepropisnim mjerama te su nakon naše intervencije iste uklonjene.