Nedostatak sistema javne kanalizacije za otpadne vode

Veliki problem s kojim se susreću gotovo sva manja mjesta u slavoniji je odvodnja, tj. djelomični ili potpuni nedostatak sistema javne kanalizacije za otpadne vode domaćinstava.

Na većem djelu naših županija u upotrebi su septičke jame, koje svojim kapacitetom najčešće ne zadovoljavaju potrebe, a često su "domišljato" konstruirane i izrađene sa propusnim dnom, tako da ih se ne treba često prazniti. Informacije koje zaprimamo putem Zelenog telefona o stanju na terenu su alarmantne, sve je više „snalažljivih“pojedinaca koji otpadne vode iz domaćinstava ispuštaju na obližnje njive, neuređene parcele, kanale ili direktno u napuštene bunare.

Ti isti ljudi ne razmišljaju o tome koliko otpadne vode ispuštene u bunar ugrožavaju kvalitetu, a ujedno i zdravstvenu ispravnost vode u našim čašama. Zabrinjavajući je postotak upita građana vezano za taj problem. Nedavno je zaprimljena još jedna u nizu prijava na Zeleni telefon udruge Zeleni Osijek vezano za zagađenje ilegalnim ispuštanjem otpadnih voda. Privatni posjed u Valpovu dugi je niz godina bio zapušten te obližnjim susjedima služio kao „rješenje“ za otpadne vode. Prema riječima pozivatelja susjedi trenutno, unatoč molbama i upozorenja komunalnih redara i dalje ispuštaju vlastite otpadne vode na njegov posjed putem improviziranih „odvodnih“ sustava uslijed čega njegovo dvorište doslovno pliva u otpadnim vodama.

Uz prijavu priložen na je foto i video materija. Gledajući da tim postupcima susjedi krše odredbe Zakona o vodama članka 67. te podliježu prekršajnim odredbama čl. 241 odnosno čl. 42 Zakona o sanitarnoj inspekciji te ujedno ometaju prijavitelja u korištenju vlastitog posjeda koji je uslijed tolike količine vode postao neobradiv obratili smo se Sanitarnoj inspekciji. Dobili smo povratnu informaciju da je inspekcijski pregled izvršen. Naloženo je adekvatno zbrinjavanje otpadnih voda. Prijavitelj nas je obavijestio da je trenutno problem riješen te se nada da će u što kraćem roku biti u mogućnosti sanirati svoj posjed i zahvalio na pomoći.

Datoteke: