buka

Krajem ljeta Putem Zelenog telefona, udruga Žmergo je zaprimila prijavu stanara da se u njihovom susjedstvu održao vrlo glasan vatromet, od kojega su njima se tresli prozori, a u kući je odjekivalo.
Najviše ih je začudilo da nije nitko o tome bio obaviješten.
Udruga Žmergo je to prijavila sanitarnoj inspekciji, koja je odgovorila da se to ne smatra buko, te da se obratimo komunalnom redarstvu Grada Opatije.

Putem Zelenog telefona Zelene Istre nedavno smo dobili čak tri prijave koje imaju zajednički nazivnik - radi se o obrtima za preradu metala i plastike koji su smješteni u stambenim zonama. Prijave su nam stigle sa područja Labina, Tara i Cerovlja, ali poznati su nam i drugi slični slučajevi u Istarskoj županiji.
Građani se žale na "dugogodišnje, svakodnevno izlaganje nepodnošljivoj buci, onečišćenju zraka neugodnim smradom metalne prašine, boja i lakova, prometovanje teških kamiona, udisanju plastične smole, radu izvan radnog vremana, vikendom i praznikom..."

Putem Zelenog telefona udruge Zelena Istra u srpnju 2015. zaprimili smo prijavu građana o prekomjernoj razini buke od strane ugostiteljskih objekata u ulici Osipovica u Medulinu na medulinskoj rivi, a građani napominju da je muzika glasna svake večeri od 17 do 4 ujutro, te da je buka nepodnošljiva. Ovim slučajem smo se bavili i u ljeto 2014. godine. Slučaj smo prijavili Upravnom odjelu za komunalne djeltanosti te Sanitarnoj inspekciji jer jedino oni mogu upozoriti vlasnike barova na obavezu provedbe mjera zaštite od buke prilikom puštanja muzike putem elektroakustičnih uređaja.

Tijekom prošlog ljeta na Zeleni telefon Udruge Žmergo pristigla je prijava vezana uz zagađenje bukom. Predstavnik stanara zgrade u Ulici Davorina Trinajstića u Opatiji žalio se na buku koju stvara generator jedne trgovine, koja se posebno očituje noću kad je potpuna tišina, a stanari većinom spavaju sa otvorenim prozorima. Predstavnik stanara je u nekoliko navrata bezuspješno pisao navedenoj trgovini pa se obratio na Zeleni telefon u nadi boljeg uspjeha u rješavanju problema.

Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis je u ponedjeljak 19. siječnja 2015. godine od strane mještana ulice Josipa bana Jelačića u naselju Pribislavec zaprimila prijavu u vezi buke koja nastaje prilikom vožnje automobila preko poklopaca za kanalizaciju. Naime, poklopci za kanalizaciju stvarali su jaku buku koja je smetala mještanima prilikom vožnje automobila, a posebice tijekom noćnih sati pošto je sama ulica izuzetno prometna tijekom cijelog dana.