KATEGORIJA BUKA: Nesnosna buka barova

Putem Zelenog telefona udruge Zelena Istra u srpnju 2015. zaprimili smo prijavu građana o prekomjernoj razini buke od strane ugostiteljskih objekata u ulici Osipovica u Medulinu na medulinskoj rivi, a građani napominju da je muzika glasna svake večeri od 17 do 4 ujutro, te da je buka nepodnošljiva. Ovim slučajem smo se bavili i u ljeto 2014. godine. Slučaj smo prijavili Upravnom odjelu za komunalne djeltanosti te Sanitarnoj inspekciji jer jedino oni mogu upozoriti vlasnike barova na obavezu provedbe mjera zaštite od buke prilikom puštanja muzike putem elektroakustičnih uređaja.
Buka je priznata kao javno-zdravstveni problem. To je svakodnevni čimbenik okoliša koji djeluje stresogeno, a na koji čovjek nema sposobnost privikavanja. Bukom se definira svaki neželjeni zvuk u sredini u kojoj ljudi borave i rade, a koji izaziva neugodan osjećaj ili može nepovoljno utjecati na zdravlje. Osjetljivost na buku ovisi o karakteristikama buke (jakost, ritam i sadržaj), individualnim karakteristikama izložene osobe (stanje organa sluha, životna dob i individualna osjetljivost na buku) te o duljini, vrsti i režimu izloženosti (položaj osobe prema izvoru buke, prisutnost ili neprisutnost buke u vrijeme odmora uzetog za radnog vremena te u slobodno vrijeme). Glavni izvori buke u vanjskom prostoru su promet, građevinski i javni radovi, industrija, rekreacija, sport i zabava.
Iako znamo da je turistička sezona i da noćni život treba biti živ apeliramo da se ugostiteljski objekti pridržavaju razine buke sukladno "Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave" (NN 145/04). Čl.15: "Objekti koji rade noću, u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge, a u kojima je propisom kojim se uređuju minimalni uvjeti predviđena glazba, dopušteno je izvoditi glazbu najviše razine LA,eq=90 dB(A), srednje vršne razine LA,01=100 dB(A)."