Buka generatora

Tijekom prošlog ljeta na Zeleni telefon Udruge Žmergo pristigla je prijava vezana uz zagađenje bukom. Predstavnik stanara zgrade u Ulici Davorina Trinajstića u Opatiji žalio se na buku koju stvara generator jedne trgovine, koja se posebno očituje noću kad je potpuna tišina, a stanari većinom spavaju sa otvorenim prozorima. Predstavnik stanara je u nekoliko navrata bezuspješno pisao navedenoj trgovini pa se obratio na Zeleni telefon u nadi boljeg uspjeha u rješavanju problema.
Prijavu smo poslali sanitarnoj inspekciji koja je nadležna za mjerenje buke i ovlaštena za poduzimanje mjera za smanjenje buke. Inspekcija je izvršila nadzor i naredila mjerenje razine buke koje je pokazalo da je buka iznad dozvoljene te je trgovini naređeno da zamijeni postojeći uređaj. Trgovina je u kratkom roku zamijenila uređaj i novo mjerenje je pokazalo da razina buke ne prelazi zakonski propisane standarde.