Buka od poklopaca za kanalizaciju

Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis je u ponedjeljak 19. siječnja 2015. godine od strane mještana ulice Josipa bana Jelačića u naselju Pribislavec zaprimila prijavu u vezi buke koja nastaje prilikom vožnje automobila preko poklopaca za kanalizaciju. Naime, poklopci za kanalizaciju stvarali su jaku buku koja je smetala mještanima prilikom vožnje automobila, a posebice tijekom noćnih sati pošto je sama ulica izuzetno prometna tijekom cijelog dana. Kako bi se pokrenulo lokalnu upravu na rješavanje problema, organizirali smo peticiju koju je potpisalo 50-ak mještana iz navedene ulice kako bi se pritisnule lokalne vlasti na rješavanje spomenutog problema. Nakon predavanja spomenute peticije lokalnim vlastima, zahvaljujući utjecaju Zelenog telefona, u naredna dva tjedna lokalne vlasti riješile su problem upućivanjem službenog dopisa izvoditelju radova koji je uklonio nedostatak na fekalnoj kanalizaciji postavljanjem zaštitne gume kako bi se smanjile vibracije samih poklopaca za vrijeme prolaska automobila.