Vatromet u Opatiji

Krajem ljeta Putem Zelenog telefona, udruga Žmergo je zaprimila prijavu stanara da se u njihovom susjedstvu održao vrlo glasan vatromet, od kojega su njima se tresli prozori, a u kući je odjekivalo.
Najviše ih je začudilo da nije nitko o tome bio obaviješten.
Udruga Žmergo je to prijavila sanitarnoj inspekciji, koja je odgovorila da se to ne smatra buko, te da se obratimo komunalnom redarstvu Grada Opatije.
Komunalni redar nam je rekao da je već dobio prijavu za isti vatromet te rekao da su djelovali po istoj. Radilo se o hotelu, ispod stanara koji su prijavili vatromet, a koji je prvi put organizirao vatromet.
Vatromet je organiziran za proslavu vjenčanja koje se je održavalo u njihovom hotelu, a vatromet nije bio odobren, niti prijavljen Gradu. Komunalno redarstvo je dalo hotelu opomenu te uputilo u proceduru dobivanja dozvole za organizaciju vatrometa.