Onečišćenje zbog rudarenja

Koraci koje možete poduzeti u svrhu rješavanja ovog problema su:
1. Prikupiti podatke o izvođaču radova te foto evidentirati sporno onečišćenje.
2. Nakon prvog koraka postoje dvije opcije djelovanja:
a) Kontaktirajte Vaš najbliži centar Zelenog Telefona na broj 072 123 456 te im pružite slijedeće informacije:
- nadležne institucije koje ste kontaktirali,
- evidencijski materijal koji ste prikupili (fotografija, zvučni zapis,..),
- ostale informacije.
Aktivisti Zelenog Telefona potom prikupljene informacije prijavom proslijeđuju nadležnim institucijama.
b) Samostalno kontaktirati nadležne institucije. U ovom slučaju su to: Ministarstvo Rudarstva (nadležna inspekcija), Građevinska inspekcija, Ministarstvo Zdravstva (Uprava za Sanitarnu Inspekciju), Sektor Nadzora u Području Rudarstva.

Hrvatski
Kategorija: