Šljunčarenje

ALI I KRŠE PROPISI ZAŠTITE NA RADU KOJI UGROŽAVAJU SIGURNOST LJUDI I IMOVINE U KAMENOLOMIMA ILI RUDNICIMA, KRŠE PRAVA RADNIKA ZAPOSLENIH NA ODREĐENIM POSLOVIMA U RUDARSTVU

Koraci koje možete poduzeti u svrhu rješavanja spomenutih problema:
1) Prikupiti podatke o kršitelju zakona, fotografirati ili snimiti radnju i definirati lokaciju na kojoj se događaj odvija
2) Nakon što ste odredili lokaciju i kršitelja zakona sljedeće što možete napraviti je:
a) Nazvati Zeleni telefon na broj 072-123-456. Djelatnici Zelenog telefona će zaprimiti Vašu prijavu i proslijediti je dalje nadležnim institucijama ili Vas savjetovati kojoj instituciji je potrebno prijaviti zaprimljeni slučaj ukoliko želite samostalno prijaviti slučaj.
b) Odmah samostalno prijaviti sumnjivu radnju rudarskoj inspekciji ili građevinskoj inspekciji.

Hrvatski
Kategorija: