Na Zeleni telefon Eko Pana zaprimljeno je tijekom proljeća više prijava vezano za ispuštanje otpadnih i fekalnih voda na susjedne parcele, otvorene kanale za oborinske vode, polja i sl. u mjestima i prigradskim naseljima oko grada Karlovca.

U naseljima i mjestima gdje ne postoji izgrađeni sustav javne odvodnje, uglavnom se koriste septičke jame. Nažalost, velika večina septičkih jama izgrađeno je u vrijeme kada nisu morale zadovoljavati uvjete koji danas postaju obavezi pri njihovoj gradnji (veličina, nepropusnost i sl.).

U mjesecu ožujku Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis zaprimila je prijavu u vezi prilaznih rampi na lokacijama oko naselja Puščina i Gornjeg Hrašćana u Međimurskoj županiji s ciljem zaštite okoliša od nesavjesnih građana. Rampe su postavljene od strane Hrvatskih šuma kako bi se spriječilo dovoženje glomaznog otpada u šumu te krađa drva.

Eko Zadar je putem zelenog telefona zaprimio prijavu o divljem deponiju na području grada Zadra. Nakupine raznog otpada (glomaznog, građevinskog, ostalog..) nalaze se na prostoru Bokanjačka šume prema Žmirićima.

Prijavu smo prosljedili Gradu Zadru, Odjelu za komunalne djelatnosti i komunalnom poduzeću Čistoća d.o.o., koji su potom izašli na teren i poduzeli odgovarajuće mjere za sanaciju otpada.

Veliki problem s kojim se susreću gotovo sva manja mjesta u slavoniji je odvodnja, tj. djelomični ili potpuni nedostatak sistema javne kanalizacije za otpadne vode domaćinstava.

Tijekom prošlog ljeta na Zeleni telefon Udruge Žmergo pristigla je prijava vezana uz zagađenje bukom. Predstavnik stanara zgrade u Ulici Davorina Trinajstića u Opatiji žalio se na buku koju stvara generator jedne trgovine, koja se posebno očituje noću kad je potpuna tišina, a stanari većinom spavaju sa otvorenim prozorima. Predstavnik stanara je u nekoliko navrata bezuspješno pisao navedenoj trgovini pa se obratio na Zeleni telefon u nadi boljeg uspjeha u rješavanju problema.

Putem Zelenog telefona dobili smo upite građana u vezi obavijesti vezane za radove suzbijanja nepoželjne vegetacije (korova) na pošljunčanim stazama i šetnicama parka "Monte Zaro" u Puli.
Dio e-maila koji smo dobili glasio je ovako: "Budući da svaki dan šetam sa unučićem Monte Zarom, mislim da je prestrašno da se staze tretiraju otrovima i da dijete ne smije dirati kamenčiće na šljunčanoj stazi."
Kako bi pružili relevantnu informaciju o ovoj problematici građanima zatražili smo informaciju od komunalnog poduzeća "Pula Herculanea d.o.o." koje vrši spomenute radove.

Zeleni telefon Udruge za zaštitu prirode, okoliša i održivi razvoj Sunce zaprimio je u ožujku ove godine prijavu o vađenju i mljevenju kamena u svrhu prodaje, a sve od strane jedne privatne tvrtke koja je spomenute radnje obavljala na dvama privatnim zemljištima.

Događaj nakon prošlogodišnjeg povlačenja snijega.

Saga s mrtvim pilićima koja se nastavlja (svake godine imamo po nekoliko prijava sa mrtvim pilićima u glavnoj ulozi, budući da u našoj okolici ima puno farmi pilića i očito, nesavjesnih građana koji ne zbrinjavaju lešine na propisani način). Anonimna prijava iz anonimnog mjesta u Međimurskoj županiji. Gospodin je šetao psa i došao do oranice pune razbacanih mrtvih pilića.

Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis je u ponedjeljak 19. siječnja 2015. godine od strane mještana ulice Josipa bana Jelačića u naselju Pribislavec zaprimila prijavu u vezi buke koja nastaje prilikom vožnje automobila preko poklopaca za kanalizaciju. Naime, poklopci za kanalizaciju stvarali su jaku buku koja je smetala mještanima prilikom vožnje automobila, a posebice tijekom noćnih sati pošto je sama ulica izuzetno prometna tijekom cijelog dana.

Od 18.03. do 20.3.2015. u Zagrebu u prostorijama Zelene Akcije održano Strateško planiranje Mreže Zelenih telefona i godišnji sastanak članica Mreže. Ova aktivnost dio je partnerskog projekta "Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona”.

Stranice