Ilegalno odlagalište u Bokanjačkoj šumi

Eko Zadar je putem zelenog telefona zaprimio prijavu o divljem deponiju na području grada Zadra. Nakupine raznog otpada (glomaznog, građevinskog, ostalog..) nalaze se na prostoru Bokanjačka šume prema Žmirićima.

Prijavu smo prosljedili Gradu Zadru, Odjelu za komunalne djelatnosti i komunalnom poduzeću Čistoća d.o.o., koji su potom izašli na teren i poduzeli odgovarajuće mjere za sanaciju otpada.