Imali smo nekoliko upita vezanih iz vrane - male lijepe ptice koje glasno viču (u gradovima) i napadaju poljoprivredne površine (u poljoprivrednom kraju).

Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis je tijekom mjeseca travnja zaprimila prijavu o korištenju herbicida „Deherban“ usred naselja Čukovec u Međimurskoj županiji. Naime, spomenutim herbicidom poprskalo se područje oko kuće i međe što je izazvalo veliku zabrinutost u susjedstvu zbog intenzivnog mirisa po kojem je herbicid „Deherban“ poznat.

„Deherban“ je herbicid koji je namjenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u pšenici, ječmu te na livadama i pašnjacima, a u ovom slučaju se primjenio u kućanstvu usred naselja što je rezultiralo negodovanjem mještana.

Jedno od najvećih divljih odlagališta građevinskog i opasnog otpada u Hrvatskoj već više od desetljeća nalazi se u Ježdovečkoj šumi na zapadu Zagreba, gdje se otpad godinama ilegalno zakopava u tlo nakon nezakonitog krčenja šume i eksploatacije šljunka i pijeska.

Na Zeleni telefon Eko Pana u svibnju 2015. godine zaprimili smo još jedan u nizu poziva vezano za ispuštanje fekalija u kanal za oborinske vode koje na taj način završavaju direktno u rijeci Korani u mjestu Malići. Problem zbrinjavanja fekalnih voda u mjestima gdje ne postoji sustav javne odvodnje postaje sve izraženiji na području Karlovačke županije.

U travnju ove godine Zeleni Osijek zaprimio je prijavu na Zeleni telefon vezano za ilegalno odlaganje građevinskog u selu Opatovac, Općina Lovas. Vlasnik obiteljske kuće građevinski otpad nastao slijedom radova renoviranja je „zbrinjavao “ na obližnjoj javnoj površini te dio istog istresao na obalu Dunava kako bi si osigurao prilaz. Kontaktirali smo komunalno redarstvo Općine Lovas. U kratkom roku zaprimili smo povratnu informaciju da je vlasniku naložena adekvatno zbrinjavanje otpada. Nakon tjedan dana prijavitelj nas je obavijestio da je otpad zbrinut i zahvalio na intervenciji.

Putem Zelenog telefona, točnije elektroničke pošte, zaprimili smo prijavu devastacije prirodne obale u naselju Miškovići na otoku Pagu. Prijavu smo uputili Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prirode, kao i Gradu Pagu, Upravnom odijelu za komunalni sustav i prostorno uređenje.

Zelena Istra je putem Zelenog telefona u svibnju zaprimila prijavu građana da su Hrvatske vode pokrenule izradu idejnog projekta retencije te geodetskog projekta na području Tupaljskog potoka i slapa Sopota što je naravno zabrinulo građane, udruge, biologe i stručnjake. Naime, to područje spada u područje Ekološke mreže (Natura 2000) i to u Područja očuvanja značajna za vrste i staništa (POVS), šifra HR2001365 Pazinština, a to je ujedno i stanište strogo zaštićene vrste Veliki vodenjak. Samom izgradnjom brane uništio bi se i slap Sopot budući da bi se zaustavljao dotok vode.

Na Zeleni telefon Udruga Krka Knin zaprimila je prijave više stanovnika zaseoka Raškovići kod Knin zbog urušenog mosta preko rijeke Butižnice. S obzirom da se urušeni most prelazi svakodnevno od strane pastira s životinjama (ovce, koze i dr.) radi ispaše, svakodnevno je prisutna realna opasnost od tragičnih ishoda. U zadnje vrijeme urušeni most su počela prelaziti djeca i ostali stanovnici zaseoka Raškovići, kao i ostali građani Knina i okolice te je samim tim situacija krajnje alarmantna. Izlaskom na teren i uvidom u stanje urušenog mosta zaključili smo sljedeće:

U svibnju ove godine Udruga Sunce zaprimila je slučaj kojeg smo nazvali Ravno Vrdovo.

Putem Zelenog telefona udruge Franjo Koščec zaprimili smo prijavu o divljem deponiju na ulazu u grad Varaždin.
Nakupine raznog otpada (glomaznog, građevinskog...) nalaze se na česticama čiji vlasnik je Grad Varaždin.
Prijavu smo proslijedili Gradu Varaždinu, Upravnom odjelu za komunalni sustav i urbanizam, koji su potom izašli na teren i poduzeli odgovarajuće mjere za sanaciju otpada.

Tijekom nadzora utvrđen je dio počinitelja kojima su obaveznim prekršajnim nalogom izrečene novčane kazne. 

Stranice