Divlje odlagalište na samom ulazu u Varaždin

Putem Zelenog telefona udruge Franjo Koščec zaprimili smo prijavu o divljem deponiju na ulazu u grad Varaždin.
Nakupine raznog otpada (glomaznog, građevinskog...) nalaze se na česticama čiji vlasnik je Grad Varaždin.
Prijavu smo proslijedili Gradu Varaždinu, Upravnom odjelu za komunalni sustav i urbanizam, koji su potom izašli na teren i poduzeli odgovarajuće mjere za sanaciju otpada.

Tijekom nadzora utvrđen je dio počinitelja kojima su obaveznim prekršajnim nalogom izrečene novčane kazne. 

Da bi spriječili daljnje nedozvoljeno odlaganje izvršeno je fizičko ograđivanje parcela s istočne strane (uz pristupnu servisnu cestu), a Grad razmatra i mogućnost postave nadzornih kamera.