Divlje odlagalište u Ježdovcu - problem star već 10 g.

Jedno od najvećih divljih odlagališta građevinskog i opasnog otpada u Hrvatskoj već više od desetljeća nalazi se u Ježdovečkoj šumi na zapadu Zagreba, gdje se otpad godinama ilegalno zakopava u tlo nakon nezakonitog krčenja šume i eksploatacije šljunka i pijeska.
Na ovaj problem Zeleni telefon ukazuje već 10-ak godina, od kada smo više puta prijavljivali slučaj inspekciji zaštite okoliša, ali problem nije riješen. Slučaj smo prijavljivali i šumarskoj inspekciji, građevinskoj inspekciji, vodopravnoj inspekciji i komunalnom redarstvu, a policiji smo prijavili registarske oznake teretnog vozila iz kojeg je na ovoj lokaciji istovaren otpad. Niti inspekcija zaštite okoliša niti ostale institucije nisu napravile gotovo ništa na rješavanju problema već su uglavnom prebacivale odgovornost. Odgovor inspekcije zaštite okoliša prije 4 godine bio je da inspekcijskim pregledom „nije nađen odbačen otpad“, iako se na ovoj lokaciji nalazi nekoliko stotina kubika otpada. U nagomilanom otpadu nalaze se i opasni materijali poput azbesta ili ambalaže raznih kemikalija i ulja zbog čega su mještani zabrinuti za svoje zdravlje. Opasan sadržaj iz otpada oborinske vode odnose u dublje slojeve zemlje, a velik dio naselja još uvijek nema vodovod, nego se služi bunarima koji se na ovaj način mogu kontaminirati. Valja napomenuti i da je Ježdovec rezervno zagrebačko vodocrpilište te se nalazi na vodonosnom području uzvodno od vodocrpilišta Mala Mlaka. U mjesecu lipnju ove godine ponovno smo od MZOIP-a zatražili hitno rješavanje problema i pokretanje kaznenih mjera protiv onečišćivača, ali su se inspekcija i ministar opet oglušili čime jasno poručuju da nemaju namjeru štititi okoliš i prirodu.
Zbog toga je Zelena akcija na performansu ispred MZOIP-a postavila nekoliko bačava s oznakama infektivnog otpada te fotografije divljeg odlagališta u Ježdovcu, s istaknutim zahtjevom za ostavkom ministra Zmajlovića
Osim ignoriranjem problema divljih odlagališta, kojih u RH ima preko 2.000, ministar Zmajlović održava stanje kaosa u sustavu gospodarenja otpadom i u brojnim drugim slučajevima. Zbog ležernog i neodgovornog rada ministra Zmajlovića, šanse da u idućih 18 mjeseci zadovoljimo zakonom utvrđeni cilj o smanjenju biorazgradivog otpada za 50% u odnosu na 1997. postale su minimalne. A ako ovaj cilj ne zadovoljimo, prijete nam milijunski penali. Osim toga, upornim poticanjem projekata izgradnje prekapacitiranih, skupih i okolišno štetnih regionalnih centara za gospodarenje otpadom te poticanjem spaljivanja otpada u spalionici i cementarama širom Hrvatske, ministar čini štetu okolišu i hrvatskom gospodarstvu. Uz to, ministar donosi i cijeli niz pravilnika koji će u praksi još više unazaditi sustav gospodarenja otpadom. Primjerice, Uredba o komunalnom otpadu predviđa nedostupno i neisplativo odvajanje otpada, a Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu ukida povratnu naknadu za dio PET ambalaže iako se ona pokazala kao ekološki i socijalno izuzetno efikasna mjera. Navedenim postupcima ministar godinama koči razvoj sustava u RH i pogoduje određenim interesima, a ako se nešto ubrzo ne promijeni, posljedice toga morat će platiti građani.