Korisni savjeti

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA VIDITE ZAGAĐENJE MORA OD STRANE NEKOG PLOVILA?

ŠTO MOŽETE UČINITI UKOLIKO U VAŠOJ NEPOSREDNOJ BLIZINI POSTOJI SEPTIČKA JAMA, NAKUPLJEN ŽIVOTINJSKI OTPAD ILI DEPONIJA RAZNOVRSNOG OTPADA ZA KOJI SMATRATE DA SVOJIM DJELOVANJEM ONEČIŠĆUJE TLO?

WHAT CAN YOU DO WHEN YOU FEEL A STRANGE ODOR COMING FROM A FACTORY/TRADE?

ŠTO MOŽETE UČINITI AKO PRIMIJETITE AUTOMOBIL BEZ REGISTARSKIH OZNAKA (OLUPINA) NAPUŠTEN NA PARKIRALIŠTU ILI ZELENOJ POVRŠINI?

ŠTO MOŽETE UČINITI UKOLIKO PRIMIJETITE NEPRIKLADNO ODLAGANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA UZ RIJEKU?

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA SUMNJATE DA RUDARSKI GOSPODARSKI SUBJEKT NIJE PROVEO SANACIJU TERENA NAKON ZAVRŠETKA EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA ILI NIJE PROVEO MJERE OSIGURANJA RADI SPREČAVANJA NASTANKA OPASNOSTI?

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA POJEDINCI ODLAŽU (NAGOMILAVAJU) OTPAD NA PRIVATNOM POSJEDU U NEPOSREDNOJ BLIZINI DRUGIH KUĆA?

ŠTO MOŽETE UČINITI UKOLIKO U VAŠOJ OKOLINI POSTOJI PROBLEM BUKE, BILO IZ OBLIŽNJEG KAFIĆA GLASNIM REPRODUCIRANJEM GLAZBE DO KASNO U NOĆ, ILI BUKA PROIZVEDENA VIKOM, SVAĐOM, LUPANJEM ILI BILO KOJIM DRUGIM NAČINOM KOJI OMETA VAŠ RAD I ODMOR, UGROŽAVA ZDRAVLJE ILI SIGURNOST?

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA ŽELITE DOBITI EKOLOŠKI CERTIFIKAT?

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA STE SVJEDOCI DA NETKO VATRENIM ORUŽJEM GAĐA NAPUŠTENE PSE, MAČKE I DRUGE ŽIVOTINJE?

Stranice