U Vašoj neposrednoj blizini postoji septička jama, nakupljen životinjski otpad ili deponija raznovrsnog otpada

Koraci koje možete poduzeti u svrhu rješavanja tog problema su:

Pronaći podatke o nadležnim i odgovornim institucijama za zagađeno područje na lokalnoj razini (općina, komunalno redarstvo, veterinarska inspekcija) i nacionalnoj razini (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo poljoprivrede, Ministartsvo zdravlja).

Fotografski evidentirati sporno onečišćenje.

Nakon prvog koraka možete:
a) Kontaktirati Vaš najbliži centar Zelenog Telefona na broj 072 123 456 te im pružite slijedeće informacije:
- nadležne institucije koje ste kontaktirali,
- evidencijski materijal koji ste prikupili (fotografija, zvučni zapis,..),
- ostale informacije.
Aktivisti Zelenog Telefona potom prikupljene informacije prijavom proslijeđuju nadležnim institucijama.

b) Samostalno kontaktirati nadležne institucije. U ovom slučaju su to: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (nadležna inspekcija), Ministarstvo poljoprivrede (Vodopravna inspekcija), Ministarstvo zdravlja (sanitarna i zdravstvena inspekcija).

Hrvatski
Kategorija: