Odlaganje (nagomilavanje) otpada na privatnom posjedu

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA POJEDINCI ODLAŽU (NAGOMILAVAJU) OTPAD NA PRIVATNOM POSJEDU U NEPOSREDNOJ BLIZINI DRUGIH KUĆA?

1. Ako ste u mogućnosti fotografirajte nagomilani otpad.
2. Napišite kratku izjavu o događaju te što preciznije opišite kako se dolazi na lokaciju (točna adresa, uočljivi objekt u neposrednoj blizini i sl.)

KOME SE JAVITI: Možete se javiti nadležnoj osobi u Vašoj Općini (komunalni redar) te mu proslijediti izjavu zajedno s fotografijama (ako ih posjedujete), sanitarnoj ispekciji ili kontaktirajte servis Zelenog telefona za Vašu županiju na broj 072 123 456.

NAPOMENA: uvijek možete, a naročito kada je stvar velike hitnosti, vrijeme vikenda, praznika ili noći, nazvati službu 112.

Hrvatski
Kategorija: