razno

Zelena Istra je, putem Zelenog telefona, zaprimila prijavu građana zabrinutih oko poruka koje šalju pojedini murali navijačke skupine Demoni. Iako nemamo ništa protiv urbane kulture, subkultura i pripadajućeg “dekora” urbanog prostora, kao što nemamo ništa ni protiv organiziranog navijanja kao takvog, ipak dijelimo zabrinutost javnosti zbog poruka koje šalju ove intervencije u javnom prostoru.

Nedavno je na Zeleni telefon udruge Zeleni Osijek zaprimljena prijava vezana za svjetlosno onečišćenje.

Tijekom rada na Zelenom telefonu vrlo često nailazimo na probleme prilikom rješavanje prijava svjetlosnog onečišćenja.