Velika svjetleća reklama “tuče” građanima u spavaće sobe

Tijekom rada na Zelenom telefonu vrlo često nailazimo na probleme prilikom rješavanje prijava svjetlosnog onečišćenja.
Iako je prema Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, Članak 31. Stavak (1) “Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i njegovih provedbenih propisa provodi inspekcija zaštite okoliša i gospodarska inspekcija, svaka u svojem djelokrugu.”, Inspekcija zaštite okoliša ta koja je nadležna za rješavanje ovakvih oblika onečišćenja, u odgovorima koje nam Inspekcija zaštite okoliša šalje uglavnom stoji kako nisu nadležni za postupanje, te nas se upućuje na Komunalno redarstvo ili neke druge službe.

Prije dvije godine Inspekciji zaštite okoliša Zeleni telefon Zelene akcije prijavio je veliku svjetleću reklamu postavljenu na zgradi u Gruškoj ulici, čiji snop svjetlosti “tuče” građanima u prozore a dio snopa svijetli u nebo.
Od naše prve prijave pa do uklanjanja reklame proteklo je gotovo godinu dana i to upravo iz gore navedenog razloga. Nedavno su nas građani obavijestili kako je na istoj zgradi postavljena nova velika svjetleća reklama.
Inspekciji zaštite okoliša smo ponovno poslali prijavu svjetlosnog onečišćenja u Gruškoj ulici. Istoga dana Inspekcija zaštite okoliša nas obavještava kako je našu prijavu proslijedila Komunalnom redarstvu, a s obzirom na sumnju u nezakonito postavljanje svjetleće reklame.
Dakle, niti slova o svjetlosnom onečišćenju. Komunalno redarstvo nas vrlo brzo obavještava kako nemaju ovlasti za postupanja, s obzirom kako je sporni svjetlosni reklamni pano površine veće od 12 m2, a kako stoji u Odluci o komunalnom redu, odjel Komunalnog redarstva nadležno je za nadzor nad reklamnim objektima površine manje od 12m2.

I tako u krug vjerojatno idućih godinu dana.