ZELENILO

Često se u radu na Zelenom telefonu susrećemo s prijavama nezakonitog postupanja građana na koje, vjerujem, nitko od nas najradije ne bi reagirao. Jedan takav slučaj smo zaprimili početkom srpnja, a o čemu su nas obavijestili sami počinitelji. Naime, građani Španskog su, ne znajući, prekršili Odluku o komunalnom redu, zaobišli prilično kompliciranu i dugotrajnu proceduru dobivanja dozvola za izvođenje radova na javnoj zelenoj površini te napravili, prema riječima Komunalnog redarstva, nezakonite radnje, odnosno prekršajno djelo na javnoj zelenoj površini.

Udruga Sunce je u ožujku ove godine na Zeleni telefon zaprimila jedan slučaj s otoka Šolte, a u kojem se radi o namjeravanom zahvatu „Podizanje nasada vinove loze na području otoka Šolta“ koje bi trebala provesti jedna privatna tvrtka.

Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis je tijekom mjeseca travnja zaprimila prijavu o korištenju herbicida „Deherban“ usred naselja Čukovec u Međimurskoj županiji. Naime, spomenutim herbicidom poprskalo se područje oko kuće i međe što je izazvalo veliku zabrinutost u susjedstvu zbog intenzivnog mirisa po kojem je herbicid „Deherban“ poznat.

„Deherban“ je herbicid koji je namjenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u pšenici, ječmu te na livadama i pašnjacima, a u ovom slučaju se primjenio u kućanstvu usred naselja što je rezultiralo negodovanjem mještana.

Putem Zelenog telefona dobili smo upite građana u vezi obavijesti vezane za radove suzbijanja nepoželjne vegetacije (korova) na pošljunčanim stazama i šetnicama parka "Monte Zaro" u Puli.
Dio e-maila koji smo dobili glasio je ovako: "Budući da svaki dan šetam sa unučićem Monte Zarom, mislim da je prestrašno da se staze tretiraju otrovima i da dijete ne smije dirati kamenčiće na šljunčanoj stazi."
Kako bi pružili relevantnu informaciju o ovoj problematici građanima zatražili smo informaciju od komunalnog poduzeća "Pula Herculanea d.o.o." koje vrši spomenute radove.

Najčešći pozivi na Zeleni telefon u okrugu Slavonije i Baranje već godinama su vezani za «zelenilo»; poglavito za sječu stabala. Ovdje želimo izdvojiti jedan negativan primjer, slučaj koji uz sve napore nismo uspjeli riješiti!

Stranice