Nezakoniti radovi na zelenoj površini

Često se u radu na Zelenom telefonu susrećemo s prijavama nezakonitog postupanja građana na koje, vjerujem, nitko od nas najradije ne bi reagirao. Jedan takav slučaj smo zaprimili početkom srpnja, a o čemu su nas obavijestili sami počinitelji. Naime, građani Španskog su, ne znajući, prekršili Odluku o komunalnom redu, zaobišli prilično kompliciranu i dugotrajnu proceduru dobivanja dozvola za izvođenje radova na javnoj zelenoj površini te napravili, prema riječima Komunalnog redarstva, nezakonite radnje, odnosno prekršajno djelo na javnoj zelenoj površini. Po prijavi jednog građanina Komunalno redarstvo je u vrlo kratkom roku izašlo na teren i izdalo nalog za uklanjanje nezakonito izvedenih radova s rokom za izvršenje od nekoliko dana. Ukoliko građani ne uklone nepravilnosti ukloniti će ih Grad, o trošku počinitelja, uz prilično visoku globu. Kad čovjek čita ovaj kratki opis cijelog slučaja pomislio bi da se radi o, u najmanju ruku, nezakonitoj gradnji u zaštićenoj kulturnoj ili prirodnoj baštini. No, prije nego napišemo koji je to zapravo krimen kojeg su građani napravili, moramo naglasiti kako se ne radi o pukoj samovolji jedne osobe već o inicijativi građana koji su htjeli napraviti nešto općekorisno u svom dijelu grada. Naime, stanari nekoliko zgrada u Španskom su o vlastitom trošku, a u nedostatku klupa u malom parku i dječjem igralištu ispred zgrada, bez odobrenja nadležnog tijela postavili dvije klupe i jedan stol, te ih radi sigurnosnih razloga pričvrstili u tlo. Da bi ih uklonili, a Komunalni redar je naložio hitno uklanjanje, morali bi ih ispiliti i uništiti. S obzirom da se radi o nezakonito izvedenim radovima na javnoj zelenoj površini, bez obzira što je funkcija opća korist za sve posjetitelje parka, građani nemaju pravnih osnova za žalbu na odluku Komunalnog redara, jer je doista pravno gledano Komunalni redar u pravu. No što je s onom drugom, ljudskom stranom priče? Svakodnevnim izlascima s djecom u park, druženjem i igrom iz koje se na koncu izrodila zajednička inicijativa da se napravi nešto korisno što u tom parku nedostaje? I upravo takav jedan slučaj prikazuje jednu od najznačajnijih ali i najtežih uloga rada na Zelenom telefonu, ulogu medijatora. Prije svega, potrebno je utvrditi težinu i posljedice prekršaja, jer iako smo mi, kao i sami građani sada, svjesni kako je prekršena procedura i Odluka o komunalnom redu, jednako smo svjesni i posljedica samog prekršajnog djela. U ovom konkretnom slučaju kršenje propisa za posljedicu nema štetu po okoliš i prirodu, već upravo suprotno - opće dobro za sve posjetitelje parka. Upravo s tom argumentacijom, dakle nepostojanja štetne, već općekorisne posljedice jednog prekršajnog djela, smo se obratili nadležnom Odsjeku za zelenilo, gdje su nam savjetovali da građani podnesu zahtjev za “legalizaciju” postavljanih klupa i stola na javnoj zelenoj površini, na temelju kojeg će oni, uz preporuku Vijeća Gradske četvrti i nakon provjere sigurnosti postavljenih klupa, donijeti, nadamo se, pozitivno Rješenje. Građanima smo preporučili neka svakako nakon podnošenja zahtjeva za “legalizaciju” odu na razgovor nadležnom Komunalnom redarstvu, upoznaju ih s činjenicom kako je započeo proces “legalizacije” te u tom smislu zamole odgodu uklanjanja klupa dok se ne donese Rješenje nadležnog tijela. Hoće li biti sluha i dobre volje nadležnih tek trebamo vidjeti.