Šume: nezakonita sječa, bolesti, otpad

Koraci koje možete poduzeti u svrhu rješavanja ovih problema su:

1. Identificirajne točnu lokaciju i fotografirajte što se dešava

2. Kontaktirajte:
1. Zeleni telefon 072-123-456. Osobe koje rade na zelenom telefonu znati će kako postupiti dalje sa prijavom.
I/ILI
2. Ovisno o mjestu gdje se šuma nalazi, nepravilnosti prijavite šumarskoj inspekciji i Hrvatskim šumama.

Hrvatski
Kategorija: