Suradnjom civilnog sektora, građana i nadležnih službi u zaštiti okoliša provedeno 6 - i ne tako - "Malih akcija"

Da je međusektorska suradnja moguća i potrebna pokazalo je 6 provedenih "Malih akcija". "Male akcije" aktivnost su kojeg članice Mreže Zelenih telefona provode u okviri projekta "Partnerstva za okoliš" financiranog od EU i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Akcijama nam je bio cilj ukazati na, ali i riješiti lokalni okolišni problem. Probleme i rješenja smo utvrdili kroz dijalog s nadležnim službama u zaštiti okoliša, svaka od udruga partnera na projektu za svoje područje Zelenog telefona.

U Karlovcu, Kninu, Varaždinu i Opatiji Zeleni telefoni i lokalne nadležne službe utvrdili su da su najveći problem nepropisno odlaganje otpada u okoliš kao i ilegalna odlagališta otpada.
Akcijom čišćenja korita i obale rijeke Kupe u gradu Karlovcu Eko Pan je ukazao su na problem, a dodatno tiskanjem i dijeljenjem letaka "Gdje se koje smeće meće" educiraju građane o pravilnom zbrinjavanju otpada.().

Udruge Krka-Knin, Žmergo i Franjo Koščec pridružile su se nacionalnoj akciji Zelena čistka. Krka-Knin je organizirala akciju čišćenja okoliša na lokaciji rijeke Krčić, Žmergo je organizirao akciju čišćenja okoliša na lokaciji Permani-matulji, a Franjo Koščec je organizirao akciju čišćenja okoliša na lokaciji Dravska šuma.
Dodatno tiskanjem i dijeljenjem letaka "Gdje se koje smeće meće" educiraju građane o pravilnom zbrinjavanju otpada.

U Splitu su utvrdili potrebu osvješćivanja građana grada Splita o nužnosti i korisnosti odvojenog prikupljanja otpada. Udruga Sunce organizirala je jednodnevnu akciju kada su građanima podijeljeni setovi u platnenim vrećicama za odvajanje plastike i papira kao i korisne upute o datumima i samom načinu odlaganja i odvoza otpada.

U Čakovcu problema s otpadom nemaju. Ambrozija na zapuštenim parcelama tamo je aktualni problem. Udruga ZEO Nobilis je provela jednodnevnu javnu akciju čupanja i košnje ambrozije na području Grada Čakovca i podijelila informativne letke.