Partnerstva za okoliš

Krajem prosinca 2016. godine završio je dvogodišnji projekt Mreže Zelenih telefona Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona.

Dragi posjetitelji naših stranica,

predstavljamo Vam publikaciju MOŽEŠ I TI! - Samostalni i aktivni građani u zaštiti okoliša čiji je osnovni cilj potaknuti građane na samostalno i aktivno sudjelovanje u rješavanju problema u okolišu, a možete je preuzeti ovdje.

Da je međusektorska suradnja moguća i potrebna pokazalo je 6 provedenih "Malih akcija". "Male akcije" aktivnost su kojeg članice Mreže Zelenih telefona provode u okviri projekta "Partnerstva za okoliš" financiranog od EU i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Akcijama nam je bio cilj ukazati na, ali i riješiti lokalni okolišni problem. Probleme i rješenja smo utvrdili kroz dijalog s nadležnim službama u zaštiti okoliša, svaka od udruga partnera na projektu za svoje područje Zelenog telefona.

Od 18.03. do 20.3.2015. u Zagrebu u prostorijama Zelene Akcije održano Strateško planiranje Mreže Zelenih telefona i godišnji sastanak članica Mreže. Ova aktivnost dio je partnerskog projekta "Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona”.

Poštovani posjetitelji naših stranica,

sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je sa 1.1.2015. započeo partnerski projekt naziva "Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona”.