Zeleni adresari Hrvatske, Srbije i Bosne i Herzegovine

Za kvalitetan rad aktivista na Zelenom telefonu i aktivno sudjelovanje građana u zaštiti okoliša i prirode potreban je ‘alat’ koji će im olakšati snalaženje u nadležnostima javnih službi i potragu za njihovim kontakt podacima.
Tako je Mreža Zelenih telefona Hrvatske u suradnji s partnerima iz Srbije i Bosne i Herzegovina pripremila Zelene adresare (za svaku regiju pojedinačno), namijenjene svim aktivistima udruga koje se bave zaštitom okoliša i prirode te prvenstveno građanima kako bi bili što uspješniji u pronalaženju odgovornih osoba za pojedini problem u okolišu. Sadrži kontakt podatke institucija, službi i javnih ustanova nadležnih za zaštitu okoliša i prirode.
Sve objavljene informacije u Adresarima odnose se na stanje zatečeno u siječnju 2008. godine.
Zeleni adresari za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku nastali su u okviru projekta “Širenje Mreže Zelenih telefona” financiranog od REC-a (Regional Environmental Center) kroz SECTOR program.To partnerski je projekt Mreže Zelenih telefona Hrvatske koju zastupa udruga Eko Pan iz Karlovca, Ekološkog društva Bura iz Mostara (Bosna i Hercegovina) i Pokreta gorana Novog Sada i Vojvodine (Srbija), za čijeg trajanja udruge članice Mreže Zelenih telefona Hrvatske prenose vlastita iskustva i znanja stečena radom na servisu Zeleni telefon udrugama za zaštitu okoliša i prirode u Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Hrvatski
Slika: 
Vrsta sadržaja: