Vodič za rad na Zelenom telefonu

Ovaj Kratki vodič kroz rad na Zelenom telefonu nastao je u okviru projekta "Širenje Mreže Zelenih telefona" financiranog od REC-a (Regional Environmental Center) kroz SECTOR program.
Da bismo Vas upoznali s s radom Zelenog telefona i olakšali rad budućim aktivistima/icama u ovom smo Vodiču opisali njihov nastanak, princip rada i ciljeve.
Želja nam je da njime novim aktivistima i našim sugrađanima olakšamo sudjelovanje u zaštiti okoliša.
Zahvaljujemo svim aktivistima/icama postojećih Zelenih telefona, kao i onima koji će to tek postati na sugestijama i pomoći pri izradi ovog Vodiča.
Također zahvaljujemo REC-u bez čije pomoći izrada i tisak ovog Vodiča ne bi bio moguć.

Hrvatski
Slika: 
Vrsta sadržaja: