Održana druga radionica za nove aktiviste na Zelenom telefonu

U sklopu projekta Širenje Mreže Zelenih telefona održane su radionice za nove aktiviste Zelenih telefona u Srbiji i BIH 28. - 30. ožujka u Novom Sadu te 11.-13. travnja u Mostaru.

Održana su ukupno četiri predavanja:

Suradnja s Inspekcijskim službama, lokalnom samoupravom i komunalnim redarstvima

Predavačica: Ana Bajsić, ZEO Nobilis (Čakovec)
Teme: Što je lokalna samouprava, Tko obavlja inspekcijske poslove i nadzor, Kako inspektor mora postupiti ako je povrijeđen zakon ili propisi doneseni na temelju zakona, te koja su mu prava i dužnosti, Aktivnosti pojedine inspekcije, Što je to komunalna naknada, Aktivnosti komunalnih redara i ovlasti, Diskusija o primjerima iz prakse

Suradnja s medijima

Predavačica: Dora Radosavlejvić, EK Franjo Koščec (Varaždin)
Teme: primjeri iz suradnje udruge s medijima (radio, dnevni i tjedni tisak, te posebno TV), kao i primjere rješavanja prijava bespravne gradnje, sudjelovanja u pripremi materijala za prostorni plan općine Sv.Ilija i promidžbe kampanje "Spasimo Dravu"-kroz Europsko natjecanje u žabicama

Suradnja s građanima

Predavačica: Duška perić, Ekološko društvo Žmergo (Opatija)
Teme: Upute i pravila suradnje s građanima, Primjeri dobre prakse (rješavanje prijavljenih problema, od samih građana, odnosno uz pomoć udruge)

Suradnja s poslovnim sektorom

Predavačica: Atana Grbić Martinović, Eko Zadar (Zadar)
Teme: Društveno odgovorno poslovanje, DOP Poduzeća, Izrada dva akcijska plana na koji način u svojoj regiji uspostaviti suradnju s DOP poduzećima i onima koji to mogu postati

Osim predavanja održana je i novinska konferencija na kojoj su objavljeni adresari Zelenih telefona.
Više o Adresarima na stranici Publikacije.