Nezakonita sječa stabala u šumi

• fotografirajte događaj ako je moguće
• napišite kratku izjavu o događaju i što preciznije opišite kako se dolazi na lokaciju (ako ima točna adresa, neki uočljivi objekt, znak raspoznavanja i sl.)

Kome se javiti:

◦ ukoliko se radi o potencijalno nezakonitoj sječi stabala u šumi, zjavu zajedno s fotografijama proslijedite Šumarskoj inspekciji u Vašem gradu/mjestu i/ili na servis Zelenog telefona za Vašu županiju (072 123 456)
• NAPOMENA: uvijek možete, a posebice ako je stvar velike hitnosti, i vrijeme je vikenda, praznika ili noći, nazvati službu 112 ili lokalnu policijsku postaju

Hrvatski
Kategorija: