Divlja odlagališta krupnog otpada

Ukoliko ste naišli na divlje odlagalište krupnog otpada možete poduzeti slijedeće korake kako biste pomogli pri uklanjanju istog:
1. Prikupiti foto evidenciju
2. Napisati kratak opis trenutnog stupnja onečišćenja (neugodni mirisi, onečišćenje tla, raznošenje laganog materijala vjetrom,..) te dati što točniji položaj lokacije kako bi joj nadležne službe mogle brže pristupiti
Kome se javiti: Prikupljene podatke potom možete proslijediti Gradu/Općini, odnosno Odjelu komunalnog redarstva, Inspekciji zaštite okoliša; ako se radi o opasnom otpadu (Tel: 01/ 3712-700, e-mail: okolis.inspekcija@mzopu.hr).
NAPOMENA: uvijek možete, a posebno ako je stvar velike hitnosti, i vrijeme je vikenda, praznika ili noći, nazvati službu 112

Hrvatski
Kategorija: