AZBEST

Zeleni telefon Udruge Franjo Koščec - Varaždin primio je prijavu onečišćenja okoliša azbestnim pločama.
Kaznionica u Lepoglavi prije nekoliko godina mijenjala je krovište na svojim objektima i naručila tvrtku koja je obavila demontažu postojećeg krova, utovar i odvoz sa lokacije kaznionice.
Iz dokumentacije koju smo dobili uz prijavu, vidljivo je da je sve prijavljeno Inspekciji zaštite okoliša, a budući da oni nisu našli dokumentaciju o tome gdje su završile sve salonitne ploče, prijava je proslijeđena Općinskom državnom odvjetništu u Varaždinu gdje je prijava u toku.

Putem Zelenog telefona, zaprimili smo prijavu ilegalnog odlagališta azbestnog otpada na otoku Olibu. Odlagalište se nalazi odmah iza rive i, prema riječima prijavitelja, već godinu dana nagrđuje pomorsko dobro. Prijavu smo uputili Gradu Zadru, Upravnom odijelu za komunalne djelatnosti.