Zračenje

Zračenje

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA SUMNJATE DA KOLIČINA ŠTETNIH (RADIOAKTIVNIH) ČESTICA IZ INDUSTRIJSKOG POSTROJENJA PREKORAČUJE DOPUŠTENE GRANIČNE VRIJEDNOSTI

ŠTO MOŽETE UČINITI UKOLIKO SUMNJATE NA NELEGALNO POSTAVLJANJE ILI ŽELITE PRIJAVITI POSTAVLJENE BAZNE STANICE

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA SUMNJATE DA JE REPETITOR (BAZNA STANICA) POSTAVLJENA BEZ DOZVOLE