Bilten Mreže zelenih telefona Hrvatske 2012.

Bilten Zelenih telefona koji je pred Vama završni je produkt projekta “Mreža Zelenih telefona” financiranog od Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Projekt je započeo u srpnju 2011. godine i traje do kraja kolovoza 2012. Kroz ovaj projekt kroz detaljnu analizu prijava sa osvrtom na najčešće prijavljivanje probleme po županijama, suradnju sa nadležnim službama, profil prijavitelja i ulogu ZT-a u procesu rješavanja prijave cilj nam je bio ukazati na manjkavosti i prednosti dosadašnje suradnje te ukazati na mogućnosti njenog poboljšanja. Isto tako analizom poziva prikazali smo najčešće probleme s kojima se aktivisti i prijavitelji suočavaju. Analiza prijava u elektronskom i tiskanom obliku završni je produkt niza aktivnosti: svakodnevna dežurstva i redovno zaprimanje poziva, kontaktiranje nadležnih službi, terenska provjera prijave, evidentiranje i analiza kroz postojeće obrasce, narativno izvještavanje koordinatoru Mreže, objava savjeta i članaka ne internet stranicama Mreže.

Hrvatski
Slika: 
Vrsta sadržaja: 
Datoteke: