MOŽEŠ I TI! - Samostalni i aktivni građani u zaštiti okoliša

Predstavljamo Vam publikaciju MOŽEŠ I TI! - Samostalni i aktivni građani u zaštiti okoliša čiji je osnovni cilj potaknuti građane na samostalno i aktivno sudjelovanje u rješavanju problema u okolišu, a možete je preuzeti ovdje.

Publikacija nudi 20 rješenja za 20 okolišnih problema i nadamo se da će potaknuti građane da otvoreno i javno govore o problemima koji se tiču svih nas, i postanu odgovorni građani i članovi naše lokalne, ujedno i globalne zajednice.

Tiskani primjerak publikacije građani mogu preuzeti kod aktivista Zelenih telefona

Hrvatski
Slika: 
Vrsta sadržaja: