Stabla u zajedničkom dvorištu

Na sam Dan planete Zemlje 2015. godine građani su nazvali Zeleni telefon Zelene akcije s molbom da im pomognemo spasiti dva stabla jablana te stablo čempresa u zajedničkom dvorištu njihove zgrade, a koja dio stanara želi posjeći.

Naime, desetak dana prije dobili su Rješenje kojim se suvlasnicima zgrade odobrava uklanjanje 3 stabla u zajedničkom dvorištu. Razlog kojeg su stanari naveli prilikom podnošenja Zahtjeva za sječu stabala je bio potencijalna opasnost od rušenja, potencijalno kidanje telefonskih žica koji prolaze kroz krošnje stabala te “s obzirom da se stabla listopadna čine štetu (napune se oluci lišćem) i stvara se smeće u dvorištu kuće i susjednim dvorištima.”

Zamolili smo građane da nam hitno dostave to Rješenje kako bi im pomogli napisati Žalbu, a s obzirom da je već proteklo više od deset dana od dana primitka Rješenja. Uz pomoć pravnice Zelene akcije napisali smo Žalbu koju su građani predali nadležnom tijelu. U pisanju Žalbe smo morali biti vrlo maštoviti s obzirom na vrlo malo vremena i mogućnosti koje smo imali na raspolaganju. Najbitnije činjenice koje smo iznijeli u Žalbi odnosile su se na pojedine odredbe navedene u Rješenju. Naime, u obrazloženju odobravanja sječe stabala jasno stoji kako je očevidom utvrđeno kako su “stabla vitalna i nepromijenjene statike”, dakle ne postoji nikakva opasnost da bi se srušila i prouzročila štetu (kako je navedeno u Zahtjevu za sječu) ali se “mogu ukloniti” jer korijenje čempresa može prouzročiti oštećenje temelja zgrade.

Umjesto sječe predložili smo rezanje grana na stablima jablana te izmiještanje čempresa na drugo mjesto u istom dvorištu, a kako bi se otklonilo eventualno oštećenje temelja zgrade. Nadalje, naveli smo činjenicu da je planirana sječa prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, izvanredan posao što zahtijeva suglasnost svih suvlasnika nekretnine, a što srećom nije bio slučaj u ovom predmetu.

13. 11. 2015. građani su nas obavijestili kako im je stiglo Rješenje kojim se uvažava naša Žalba. “Spasili ste naša stabla, hvala vam!”