Nezakonita sječa u privatnoj šumi

Krajem ožujka 2012. godine, građani su obavijestili Zeleni telefon Zelene Akcije o sječi stabala u privatnoj šumi u Sesvetama. Sami su obišli spornu parcelu te utvrdili kako je većina stabala označena za sječu. Građane smo uputili da pozovu policiju, a mi smo, s obzirom na dosadašnje dugogodišnje iskustvo, u rješavanje ovog slučaja krenuli s pretpostavkom nezakonite čiste sječe šumske parcele s ciljem prenamjene iz zelene u građevinsku zonu u Prostorno planskim dokumentima, te na koncu gradnje objekata.
Provjerom Generalnog urbanističkog plana (GUP) Zagreba i Sesveta utvrdili smo kako se taj "trokut" šume nalazi u zoni koja nosi oznaku SPŠ (Sesvetske park šume) pod urbanim pravilom 6.3 (Sesvete park - šuma bez rekreacije) u Z2 zoni, odnosno zoni zaštitnog zelenila. Isti dan poslali smo pismene prijave Urbanističkoj inspekciji zbog sumnje na kršenje prostorno planskih dokumenata, Građevinskoj inspekciji zbog početnih radova i pripremanja terena za izgradnju u GUPom označenoj zoni zaštitnog zelenila, Inspekciji zaštite prirode zbog uništavanja park šume te na koncu Šumarskoj inspekciji zbog nezakonite čiste sječe.
Niti Urbanistička niti Građevinska inspekcija nam, vezano uz ove prijave, nikada nisu odgovorile, Inspekcija zaštite prirode nam je odgovorila kako s obzirom na činjenicu da navedena parcela ne spade u onu vrstu zaštićenih dijelova prirode koja se nalazi u njihovoj nadležnosti nema osnova za postupanje te nas je uputila na nadležnu Šumarsku inspekciju, dok nam je Šumarska inspekcija odgovorila kako nemaju osnova za postupanje s obzirom da se u ovom konkretnom slučaju radi o parceli koja u katastru nije navedena kako šuma već kao livada.
Ovdje je bitno naglasiti kako u Zakonu o šumama ne postoji odredba prema kojoj bi za utvrđivanje je li neka parcela šuma ili nije relevantno bilo ono što stoji u katastru. Upravo suprotno, Zakon o šumama jasno kaže; “članak 4.(1) U smislu ovoga Zakona, šumom se smatra zemljište obraslo šumskim drvećem u obliku sastojine na površini većoj od 10 ari.”
Nakon nekoliko telefonskih razgovora i gotovo nikakvih povratnih informacija od strane nadležne Šumarske inspekcije, građani su nas obavijestili kako je sječa zaustavljena. Tako je i ostalo sve do poziva kojeg smo dobili u ožujku ove godine. Točno 3 godine nakon prvog pokušaja prenamjene parcele, vlasnik šume krenuo je u novu čistu sječu. U međuvremenu, izmjenama Zakona o prostornom planiranju, ukinuta je institucija Urbanističke inspekcije, a pustošenje šuma postalo je Kazneno djelo. U rješavanje nove-stare prijave nezakonite čiste sječe šumske parcele krenuli smo s istom pretpostavkom o namjeri prenamjene parcele u prostorno planskim dokumentima.
Provjerom u GUPu Sesveta utvrdili smo kako se navedena parcela i dalje nalazi u Z2 zoni. Isti dan smo o ovim nezakonitim radnjama obavijestili nadležnu policijsku postaju te uputili pismenu prijavu Šumarskoj inspekciji. Nekoliko dana nakon prve prijave građani su nas obavijestili kako je nestala gotovo čitava šuma. Tada, početkom travnja, smo dobili pismeni odgovor Šumarske inspekcije u kojemu, između ostalog, stoji:
“Očevidom zem. čestice utvrđeno je da je posječeno čistom sječom i iskrčeno oko 90 % šumske površine (oko 4 000 m2). (...) Prema izjavi počinitelja prekršaja on je 2013. godine pokrenuo postupak promjene kulture šume u kulturu s mješovitom namjenom u svrhu gradnju staračkog doma i zatražio od Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet prenamjenu zemljišta i izmjenu GUP-a Sesvete. (...) S obzirom da je zahtjev prihvaćen za razmatranje, u uvjerenju da će biti povoljno riješen sa izmjenom GUP-a koji se trebao razmatrati na posljednjoj sjednici Gradske skupštine, otpočeo je s radovima na pripremi zemljišta za gradnju objekta (staračkog doma) i istovremeno pripremio zahtjev za čistu sječu i krčenje šume. Sjednica gradske skupštine je odgođena, pa je prije podnošenja zahtjeva za sječu otpočeo sa pripremnim radovima na uređenju zemljišta smatrajući da će u međuvremenu ishoditi rješenje o krčenju šume. Inspektor je na licu mjesta izrekao usmeno rješenje o zabrani izvođenja daljnjih radova na predmetnoj zem. čestici te naredio pripremu staništa za popunjavanje hrastom kitnjakom u svrhu obnove šumske sastojine i sadnju na cijeloj iskrčenoj površini.
Za počinjeni prekršaj čiste sječe i krčenja šume te izvođenja šumarskih radova bez registracije i/ili licencije inspektor će podnijeti optužni prijedlog mjesno nadležnom prekršajnom sudu a rok izvršenja naređenih mjera sanacije šumske površine će se nadzirati.”
Na prvi pogled ovakvo rješenje se čini idealnim - obustavljena je sječa te je naređeno pošumljavanje. No, čitajući pažljivo odgovor, došli smo do slijedečih zaključaka: Vlasnik šume je izvršio kazneno djelo pustošenja šuma pretpostavljajući da će izrađivači Izmjena GUPa Sesveta prihvatiti njegov prijedlog za prenamjenom parcele. Šumarski inspektor ne podnosi prijedlog za pokretanjem kaznenog već prekršajnog postupka. Svi radovi izvršeni su u vrlo kratkom roku. Istraživajući dalje otkrili smo kako upravo tijekom travnja traje javna rasprava o izmjenama i dopunama GUPa Sesveta. S obzirom na činjenicu da je vlasnik parcele izabran u vijeće Gradske četvrti, preventivno smo izrađivačima Izmjena i dopuna GUPa Sesveta poslali prijedlog odnosno zahtjev da se navedena čestica ne prenamijeni iz Z2 u građevinsku parcelu. Tijekom srpnja trajala je ponovljena javna rasprava, a prijedlog Izmjena i dopuna GUPa Sesveta i dalje na navedenoj parceli ima oznaku Z2 zone.
Nadamo se da će tako i ostati.