Najčešći pozivi na Zeleni telefon u okrugu Slavonije i Baranje već godinama su vezani za «zelenilo»; poglavito za sječu stabala. Ovdje želimo izdvojiti jedan negativan primjer, slučaj koji uz sve napore nismo uspjeli riješiti!

Stranice