Čudni mirisi iz tvornice/obrta

1. definirajte lokaciju te prikupite podatke o onečišćivaču, fotografirajte ili snimite radnju
2. napišite kratku izjavu o događaju i što preciznije opišite kako se dolazi na lokaciju (točna adresa, neki uočljivi objekt, znak raspoznavanja i sl.)

KOME SE JAVITI: izjavu zajedno s fotografijama proslijedite inspekciji zaštite okoliša na e-mail: okolis.inspekcija@mzoip.hr i/ili na servis Zelenog telefona za Vašu županiju (072 123 456)

NAPOMENA: uvijek možete, a posebice ako je stvar velike hitnosti, i vrijeme je vikenda, praznika ili noći, nazvati službu 112

English
Kategorija: