Slijevanje otpadnih voda u more

Hrvatski

ŠTO MOŽETE UČINITI UKOLIKO PRIMIJETITE DA SE U VAŠOJ NEPOSREDNOJ BLIZINI PRILIKOM NEPOGODNOG VREMENA I KIŠA OTPADNE VODE SLIJEVAJU U MORE ILI SE ZBOG NEKOG DRUGOG RAZLOGA VRŠI ZAGAĐENJE MORA (DIREKTNO IZLIJEVANJE FEKALIJA SEPTIČKIH JAMA U MORE)?

1. Pronaći podatke o nadležnim i odgovornim institucijama za zagađeno područje na lokalnoj razini (Općina, Komunalno redarstvo, Lučka kapetanija, Vodopravna inspekcija) i nacionalnoj razini (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo zdravlja).

2. Fotografski evidentirati sporno onečišćenje.

3. Nakon prvog koraka možete:

  • Samostalno kontaktirati nadležne institucije. U ovom slučaju su to:, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture ( lučka kapetanija), Ministarstvo poljoprivrede (Vodopravna inspekcija), Ministarstvo zdravlja (sanitarna i zdravstvena inspekcija).
  • -nadležne institucije koje ste kontaktirali,
    -evidencijski materijal koji ste prikupili (fotografija, zvučni zapis,..),
    -ostale informacije.
    -aktivisti Zelenog Telefona potom prikupljene informacije prijavom proslijeđuju nadležnim institucijama.

Kategorija: