Statistika poziva na Zeleni telefon

Zelena Istra je, putem Zelenog telefona, zaprimila prijavu građana zabrinutih oko poruka koje šalju pojedini murali navijačke skupine Demoni. Iako nemamo ništa protiv urbane kulture, subkultura i pripadajućeg “dekora” urbanog prostora, kao što nemamo ništa ni protiv organiziranog navijanja kao takvog, ipak dijelimo zabrinutost javnosti zbog poruka koje šalju ove intervencije u javnom prostoru.

Krajem lipnja 2016. godine bespravno je posječeno stablo u Masarykovoj ulici za potrebe terase slastičarnice Zagreb. Vlasnik slastičarnice nije ishodio dozvolu za sječu stabla. Potvrdili su nam to Komunalno redarstvo i Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode. Nakon toga tražili smo da se stablo ponovo zasadi i to na istome mjestu, a terasu prilagode stablima.

Od samih početka rada Zelenih telefona građani nam od problema koje primijete u okolišu najčešće prijavljuju probleme koji su direktno je ili indirektno povezani s otpadom.

U 2016. godini je od ukupno 2562 zaprimljenih prijava na Mrežu Zelenih telefona Hrvatske čak 36% unutar kategorije otpad.

072 123 456 je broj Zelenog telefona, servisa na koji građani diljem Hrvatske mogu dojavljivati o raznim problemima okoliša i davati prijedloge, a dežurni na telefonu, aktivisti iz organizacija civilnog društva, prenose informaciju nadležnim institucijama.
U razdoblju od 1.1.2016. do 30.6.2016. građani su Zelene telefone Hrvatske kontaktirali 1263 puta.

I dalje je najveći broj prijava u kategoriji otpad. Unutar te kategorije u 2014. zaprimljeno je 457 prijava što čini više od 36% od ukupnog broja prijava.

Na Zelene telefone Hrvatske zaprimljene su 2707 prijave građana u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Analizu poziva pripremile su članice Mreže Zelenih telefona u sklopu projekta “Partnerstva za okoliš” financiranog od strane Europske unije i sufinanciranog od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske,

Zeleni telefoni zaprimaju prijave građana o problemima okoliša iz cijele Hrvatske na jedinstveni 072 123 456 broj za Hrvatsku.

Tijekom 2014. godine članice Mreže ukupno su zaprimile 2994 prijave. U Tablici 1 prikazan je broj prijava po kategorijama i ukupan broj za svaku udrugu pojedinačno kao i ukupni broj prijava po kategorijama na Mrežu Zelenih telefona.

Tablica 1, Zaprimljene prijave po vrstama problema i udrugama članicama u 2014.

Tijekom prvog polugodišta 2011. godine članice Mreže ukupno su zaprimile 1437 prijava. Detaljan pregled poziva možete vidjeti u tablici.

Deset udruga koje čine Mrežu Zelenih telefona Hrvatske svakodnevno zaprimaju prijave građana o problemima koje su zamijetili u okolišu putem jedinstvenog broja telefona za područje cijele Hrvatske, 062 123 456.
Svaka od udruga zaprima pozive na području svoje i susjednih županija.
Tijekom 2010. godine članice Mreže ukupno su zaprimile 2685 prijava.

Jedanaest udruga koje čine Mrežu Zelenih telefona Hrvatske u prvom polugodištu 2009. godine ukupno su zaprimile 1437 prijava. I dalje najveći broj prijava stiže na Zeleni telefon Zelene akcije koji pokriva Grad Zagreb, Zagrebačku, Bjelovarsko-bilogorsku i Sisačko-moslavačku županiju.

I dalje se najveći broj poziva od ukupnog broja odnosi na kategoriju otpad. Unutar te kategorije zaprimljeno je 497 prijava što čini 34,59% od ukupnog broja prijava. Od ostalih kategorija ističu se zelenilo, gradnja i zrak, te njihov udio iznosi 25,95% od ukupnog broja zaprimljenih poziva.

Jedanaest udruga članica Mreže Zelenih telefona protekle je godine zabilježila do sada rekordan broj poziva na jedinstveni broj telefona 062 123 456.
Kako možete vidjeti u zajedničkoj tablici za kategorizaciju poziva, građani i dalje prepoznaju otpad kao najveći problem (894 poziva) koji čini 24,39 % od ukupnog broja poziva.
Druga, najčešće zastupljena kategorija unutar koje građani prijavljuju nepravilnosti i devastacije je zelenilo (565 poziva).