Mreža Zelenih telefona u istraživanju i usporedbi EU i hrvatskih standarda o gospodarenju otpadom

Vrijeme trajanja: 1.1.2005.-31.12.2007.
Koordinator: Eko Pan
Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Rezultati: stvorena baza podataka o EU standardima i primjerima dobre prakse o gospodarenju otpadom, izdavanje publikacije na temu istraživanja

Hrvatski