otpad

Prošli mjesec pravni tim Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce zaprimio je na Zeleni telefon prijavu o ilegalnom odlaganju miješanog otpada i općem neurednom stanju jednog objekta koji se nalazi u središtu grada Sinja.

Putem Zelenog telefona, zaprimili smo prijavu ilegalnog odlagališta azbestnog otpada na otoku Olibu. Odlagalište se nalazi odmah iza rive i, prema riječima prijavitelja, već godinu dana nagrđuje pomorsko dobro. Prijavu smo uputili Gradu Zadru, Upravnom odijelu za komunalne djelatnosti.

Jedno od najvećih divljih odlagališta građevinskog i opasnog otpada u Hrvatskoj već više od desetljeća nalazi se u Ježdovečkoj šumi na zapadu Zagreba, gdje se otpad godinama ilegalno zakopava u tlo nakon nezakonitog krčenja šume i eksploatacije šljunka i pijeska.

U travnju ove godine Zeleni Osijek zaprimio je prijavu na Zeleni telefon vezano za ilegalno odlaganje građevinskog u selu Opatovac, Općina Lovas. Vlasnik obiteljske kuće građevinski otpad nastao slijedom radova renoviranja je „zbrinjavao “ na obližnjoj javnoj površini te dio istog istresao na obalu Dunava kako bi si osigurao prilaz. Kontaktirali smo komunalno redarstvo Općine Lovas. U kratkom roku zaprimili smo povratnu informaciju da je vlasniku naložena adekvatno zbrinjavanje otpada. Nakon tjedan dana prijavitelj nas je obavijestio da je otpad zbrinut i zahvalio na intervenciji.

Putem Zelenog telefona udruge Franjo Koščec zaprimili smo prijavu o divljem deponiju na ulazu u grad Varaždin.
Nakupine raznog otpada (glomaznog, građevinskog...) nalaze se na česticama čiji vlasnik je Grad Varaždin.
Prijavu smo proslijedili Gradu Varaždinu, Upravnom odjelu za komunalni sustav i urbanizam, koji su potom izašli na teren i poduzeli odgovarajuće mjere za sanaciju otpada.

Tijekom nadzora utvrđen je dio počinitelja kojima su obaveznim prekršajnim nalogom izrečene novčane kazne. 

U mjesecu ožujku Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis zaprimila je prijavu u vezi prilaznih rampi na lokacijama oko naselja Puščina i Gornjeg Hrašćana u Međimurskoj županiji s ciljem zaštite okoliša od nesavjesnih građana. Rampe su postavljene od strane Hrvatskih šuma kako bi se spriječilo dovoženje glomaznog otpada u šumu te krađa drva.

Eko Zadar je putem zelenog telefona zaprimio prijavu o divljem deponiju na području grada Zadra. Nakupine raznog otpada (glomaznog, građevinskog, ostalog..) nalaze se na prostoru Bokanjačka šume prema Žmirićima.

Prijavu smo prosljedili Gradu Zadru, Odjelu za komunalne djelatnosti i komunalnom poduzeću Čistoća d.o.o., koji su potom izašli na teren i poduzeli odgovarajuće mjere za sanaciju otpada.

Veliki problem s kojim se susreću gotovo sva manja mjesta u slavoniji je odvodnja, tj. djelomični ili potpuni nedostatak sistema javne kanalizacije za otpadne vode domaćinstava.

Pozivom na Zeleni telefon Udruge Sunce uočeno je da su građani često suočeni s ilegalnim deponiranjem građevinskog otpada. Čest je slučaj da se deponiranje vrši na parcelama u privatnom vlasništvu prijavitelja ili da je u njihovoj blizini što im narušava kvalitetu okoliša u kojem žive.

Stranice