Svjetlosno onečišćenje

Zeleni telefon uz dvanaest kategorija (otpad, buka, gradnja, promet, rudarenje, šume, vode, zelenilo, zrak, tlo, životinje, zračenje) ima i kategoriju razno u koju se svrstavaju specifični slučajevi, poput npr. svjetlosnog zagađenja, zagađenje okolnog prostora iz peradarnika itd. Ukoliko sumnjate ili želite prijaviti zagađenje ili problem u okolišu, potrebno je obratiti se nadležnim institucijama koje ovise o određenim zahvatima i intervencijama u prostoru:

1. ZELENI TELEFON na broj 072 123 456 gdje će aktivisti procjeniti i proslijediti prijavu odgovarajućoj nadležnoj službi ovisno o vrsti problema

2. Provjeriti donešene propise prema kojima se problem može prijaviti nadležnim institucijama npr. ukoliko se radi o svjetlosnom onečišćenju sukladno Zakonu o zaštiti svjetlosnog onečišćenja (NN 114/12), Županija, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su, svaki u okviru svojega djelokruga, na svojem području osigurati uvjete i provedbu propisanih standarda i mjera iz stavka 1. ovoga članka.

3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje 112 ukoliko se radi o okolišnim emisijama poput istjecanja tvari opasnih za ljudsko zdravlje, opasnih kemikalija, plinova ili sl.

Hrvatski
Kategorija: