Rezultati projekta "Širenje Mreže Zelenih telefona"

 • Osnovana dva Zelena telefona u Srbiji

Uspostavljena je suradnja na projektu između Pokreta Gorana i Volonterskog centra Vojvodine iz Novog Sada i Pokreta Gorana iz Pančeva, sklopljen je ugovor s telefonskim operaterom o jedinstvenom telefonskom broju za Zelene telefone u Srbiji – 0700 123456 i obje udruge partneri su priključeni na broj te je osigurana oprema potrebna za rad novooosnovanih Zelenih telefona.

 • Osnovana dva Zelena telefona u Bosni i Hercegovini

Uspostavljena je suradnja na projektu između Ekološkog društva Bura iz Mostara i udruge Močvara iz Čapljine, sklopljen je ugovor s telefonskim operaterom o jedinstvenom telefonskom broju za Zelene telefone u Bosni i Hercegovini – 080 1234 i obje udruge partneri su priključeni na broj te je osigurana oprema potrebna za rad novoosnovanih Zelenih telefona.

 • Na Zelene telefone u Srbiji zaprimljena 164 poziva u 8 mjeseci rada

Obradom pristiglih prijava zamijećeno je pet najčešćih problema u regiji u kategorijama: otpad, zelene površine, onečišćenje zraka, onečišćenje vode te životinje. Najveći problem je otpad s udjelom od 36,59%. U 42% slučajeva Zeleni telefon je imao ulogu pružatelja informacija, u 18% facilitatora i u 40% slučajeva aktivisti Zelenog telefona su samostalno rješavali prijave. Od ukupnog broja prijava, 53% su prijavile žene, a 47% muškarci. Sve zaprimljene prijave odaslane su nadležnim službama.

 • Na Zelene telefone u Hrvatskoj zaprimljena 3182 poziva u 12 mjeseci rada

Obradom pristiglih prijava kategorija otpad najčešći je problem u regiji. 779 prijava ili 24,48% odnosi se na ovu kategoriju. Sljedeći problemi po zastupljenosti su kategorije zelene površine i gradnja. U 44,89% slučajeva Zeleni telefon je imao ulogu pružatelja informacija, u 23,33% facilitatora i u 31,78% slučajeva aktivisti Zelenog telefona su samostalno rješavali prijave. Od ukupnog broja prijava, 48,44% su prijavile žene, a 51,56% muškarci. Više od 2500 zaprimljenih prijava odaslano je nadležnim službama.

 • 70 % poziva/prijava vezano je uz ''održivost gradova''

Više od 35% prijava odnosi se na kategoriju otpada na privatnim i javnim površinama gradova. Slijedi 25% prijava unutar kategorije zelenih površina. Prijave se uglavnom odnose na probleme poput sječe drveća u parkovima, otpada na zelenim površinama, uništavanja zelenih površina te alergenih biljaka u gradovima. Osim navedenih prijava postoje problemi u kategoriji životinje u udjelu od 10%, koji se odnose na držanje domaćih životinja u gradovima te mučenje i zlostavljanje životinja i problemi u kategoriji buka u udjelu od 10% koji se uglavnom odnose na prometnu buku.

 • Više od 60% zaprimljenih prijava je uspješno riješeno

U Srbiji 65% prijava je riješeno ili će uskoro biti riješeni. 35% prijava odnosi se na probleme koje nije moguće riješiti u kratkom roku. U Hrvatskoj je riješeno 60% prijava, a ostalih 40% koje nisu odnose se na ilegalno iskorištavanje ruda i minerala te zračenja uzrokovana antenama za mobilne uređaje.

 • Tiskan i promoviran Vodič za rad na Zelenom telefonu

Nakon što su partneri u projektu prikupili podatke o zakonskim regulativama i nadležnim službama u zaštiti okoliša, pripremljen je i tiskan Vodič u nakladi od 1000 primjeraka te distribuiran građanima i nadležnim službama.

 • Tiskan i promoviran Bilten Zelenih telefona Srbije i Hrvatske

Projektni partneri prikupili su podatke i primjere dobre i loše prakse rada na Zelenom telefonu u Srbiji i Hrvatskoj te objedinili podatke, tiskali Bilten u nakladi od 1000 primjeraka.

 • Tiskani i promovirani Zeleni adresari za Hrvatsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu

Projektni partneri su svatko za svoju regiju prikupili kontakt podatke o svim institucijama i nadležnim službama u zaštiti okoliša. Tiskana su tri izdanja Zelenog adresara, pojedinačno za svaku od regija u nakladi od 800 primjeraka. Adresari su distribuirani zainteresiranim građanima i javnim službama.

 • Održana prva radionica za nove aktiviste na Zelenom telefonu

Radionica za nove aktiviste Zelenih telefona u Srbiji i BIH održana je 10.-12. listopada 2007. u Zagrebu. Obrađene su sljedeće teme: Nastanak i razvoj Zelenih telefona, Potrebe u zaštiti okoliša, Ciljevi i svrha Zelenih telefona, Nužni ''alati'' za početak rada, Pravila i principi rada na Zelenom telefonu, Pravni okvir u zaštiti okoliša, Struktura institucija u zaštiti okoliša i njihova nadležnost, Primjeri poziva i slučajeva po kategorijama te Vježba (rješavanje slučajeva).Radionici je prisustvovalo 6 osoba.

 • Održani treninzi za nove aktiviste na Zelenom telefonu

Treninzi su održani u Novom Sadu i Mostaru, a njima je obuhvaćeno 11 članova i članica novoosnovanih Zelenih telefona u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Članovi Zelenih telefona Hrvatske na stvarnim su prijavama kroz rad u uredu i na terenu savjetovali i pomagali, prenoseći vlastita znanja i iskustva stečena kroz dugogodišnji rad.

 • Održana druga radionica za nove aktiviste na Zelenom telefonu

Radionice za nove aktiviste Zelenih telefona u Srbiji i BIH održane su 28. - 30. ožujka u Novom Sadu te 11.-13. travnja u Mostaru. Obrađene su sljedeće teme:Suradnja s Inspekcijskim službama, lokalnom samoupravom i komunalnim redarstvima,Suradnja s medijima, Suradnja s građanima te Suradnja s poslovnim sektorom. Na radionicama je prisustvovalo 11 osoba.

 • Održana dva studijska putovanja

Jedna članica Pokreta Gorana i Volonterskog centra Vojvodine iz Novog Sada bila je gošća Zelenog telefona udruge Franjo Koščec iz Varaždina i jedna članica Pokreta Gorana iz Pančeva bila je gošća Zelenog telefona udruge Zeleni Osijek iz Osijeka. Studijska putovanja imala su za cilj novim aktivistima pružiti uvid u opseg posla te specifičnosti prijava i načina njihova rješavanja kroz rad na terenu i uredu.

 • Provedene dvije ''male kampanje'' u Srbiji

Na osnovu najčešće prijavljenih problema u okolišu osmišljene su i provedene akcije kojima je cilj bio ukazati na postojanje problema, ali i ponuditi moguća rješenja. U Novom Sadu provedena je akcija skidanja predizbornih plakata s drveća i dijeljenje letaka na temu održivog gospodarenja energijom, dok je u Pančevu provedena edukacija u osnovnim školama na temu održivog gospodarenja energijom i dijeljenje sadnica.