ALERT! Warning: your browser isn't supported. Please install a modern one, like Firefox, Opera, Safari, Chrome or the latest Internet Explorer. Thank you!
Log inLog in to Foswiki. | RegisterSign on to Foswiki.

Google Maps JavaScript API Example

You are here: Zelenitelefon » Onama

Nastanak i razvoj Mreže Zelenih telefona

logo.jpg Još 1992. godine uspostavljen je prvi servis koji stoji u službi građanima za informacije i probleme vezane za okoliš, prirodu i njihovu zaštitu. Uspostavljen je u okolišnoj udruzi Zelena akcija i nazvan je Zelenim telefonom.

Nakon osnutka prvog Zelenog telefona i druge udruge odlučile su pokrenuti isti takav servis. Tako je u rujnu 1999. godine financijskom podrškom AED-a (Academy for Educational Development) osnovana Mreža Zelenih telefona od strane sedam udruga zaštite okoliša. To su: Zelena Akcija iz Zagreba, Eko Pan iz Karlovca, Ekološko društvo Žmergo iz Opatije, Zelena Istra iz Pule, Sunce iz Splita, Kap Života iz Gospića, Društvo za zaštitu prirode Slavonije i Baranje iz Osijeka,

2003. godine, u okviru projekta 'Osnaživanje Mreže Zelenih telefona' financiranog od strane EK, Mreži je pristupilo još pet okolišnih udruga,a u 2007. jedna. Jedna članica je 2010. pak izašla iz Mreže tako da ona danas okuplja deset udruga:
Zelena Akcija iz Zagreba, Eko Pan iz Karlovca, Ekološko društvo Žmergo iz Opatije, Zelena Istra iz Pule, Sunce iz Splita, ZEO Nobilis iz Čakovca, Franjo Koščec iz Varaždina, Zeleni Osijek iz Osijeka, Eko Zadar iz Zadra i Krka iz Knina.

Ugovorom sa HT-om Mreža je osigurala i jedinstveni telefonski broj za područje cijele Hrvatske: 062 123 456. Na taj način se po cijeni lokalnog poziva pozivi iz bilo kojeg dijela Hrvatske preusmjeravaju na najbližu udrugu. Međusobnim dogovorom svaka udruga pokriva županiju u kojoj ima sjedište, a neke od udruga i susjedne županije.

Ciljevi i princip rada Zelenih telefona

Cilj Zelenih telefona je poticanje građana na aktivnije sudjelovanje u zaštiti okoliša, a nadležnih institucija na učinkovitije rješavanje problema u okolišu.

Svaki građanin Republike Hrvatske može prijaviti problem u okolišu ili zatražiti informaciju na broj 062 123 456. Aktivisti i volonteri zajedno s građanima pristupaju rješavanju problema, u suradnji s nadležnim institucijama, te zatim nadziru njihovo rješavanje. Do sada je na Mrežu prijavljeno oko 8.000 slučajeva, što pokazuje da se građani svjesno odnose prema okolišu i da su prepoznali kvalitetu rada ZT-a koja se očituje u ispunjavanju očekivanja građana. Naše istraživanje je pokazalo da je 49 % slučajeva uspješno riješeno.

Članice Mreže Zelenih telefona

Kontakti

Pogledajte i stranicu kontakata...
Last modified by ValMes on 02 Nov 2011 - 10:10 - r6
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS
^