ALERT! Warning: your browser isn't supported. Please install a modern one, like Firefox, Opera, Safari, Chrome or the latest Internet Explorer. Thank you!
Log inLog in to Foswiki. | RegisterSign on to Foswiki.

Google Maps JavaScript API Example

You are here: Zelenitelefon » NasePublikacije

Publikacije


Bilten Mreže zelenih telefona Hrvatske 2012.

BILTEN_2012.jpg

Bilten Zelenih telefona koji je pred Vama završni je produkt projekta “Mreža Zelenih telefona” financiranog od Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Projekt je započeo u srpnju 2011. godine i traje do kraja kolovoza 2012. Kroz ovaj projekt kroz detaljnu analizu prijava sa osvrtom na najčešće prijavljivanje probleme po županijama, suradnju sa nadležnim službama, profil prijavitelja i ulogu ZT-a u procesu rješavanja prijave cilj nam je bio ukazati na manjkavosti i prednosti dosadašnje suradnje te ukazati na mogućnosti njenog poboljšanja. Isto tako analizom poziva prikazali smo najčešće probleme s kojima se aktivisti i prijavitelji suočavaju. Analiza prijava u elektronskom i tiskanom obliku završni je produkt niza aktivnosti: svakodnevna dežurstva i redovno zaprimanje poziva, kontaktiranje nadležnih službi, terenska provjera prijave, evtidentiranje i analiza kroz postojeće obrasce, narativno izvještavanje koordinatoru Mreže, objava savjeta i članaka ne internet stranicama Mreže.


Bilten Zelenih telefona Hrvatske i Srbije

Bilten_Zelenih_telefona.jpg

Bilten Zelenih telefona koji je pred Vama završni je produkt projekta "Širenje Mreže Zelenih telefona" financiranog od REC-a (Regional Environmental Center) kroz SECTOR program. Ovim Biltenom namjera nam je upoznati Vas s radom na Zelenom telefonu, tako što smo Vam opisali slučajeve koje su aktivisti zaprimili i rješavali. Uz opise slučajeva koje su aktivisti na Zelenom telefonu rješavali, prikazana je i detaljna analiza poziva zaprimljenih na Zelene telefone tijekom trajanja projekta.


Zeleni adresari Hrvatske, Srbije i Bosne i Herzegovine

Za kvalitetan rad aktivista na Zelenom telefonu i aktivno sudjelovanje građana u zaštiti okoliša i prirode potreban je ‘alat’ koji će im olakšati snalaženje u nadležnostima javnih službi i potragu za njihovim kontakt podacima.

Tako je Mreža Zelenih telefona Hrvatske u suradnji s partnerima iz Srbije i Bosne i Herzegovina pripremila Zelene adresare (za svaku regiju pojedinačno), namijenjene svim aktivistima udruga koje se bave zaštitom okoliša i prirode te prvenstveno građanima kako bi bili što uspješniji u pronalaženju odgovornih osoba za pojedini problem u okolišu. Sadrži kontakt podatke institucija, službi i javnih ustanova nadležnih za zaštitu okoliša i prirode.

Sve objavljene informacije u Adresarima odnose se na stanje zatečeno u siječnju 2008. godine.

Zeleni adresari za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku nastali su u okviru projekta “Širenje Mreže Zelenih telefona” financiranog od REC-a (Regional Environmental Center) kroz SECTOR program.To partnerski je projekt Mreže Zelenih telefona Hrvatske koju zastupa udruga Eko Pan iz Karlovca, Ekološkog društva Bura iz Mostara (Bosna i Hercegovina) i Pokreta gorana Novog Sada i Vojvodine (Srbija), za čijeg trajanja udruge članice Mreže Zelenih telefona Hrvatske prenose vlastita iskustva i znanja stečena radom na servisu Zeleni telefon udrugama za zaštitu okoliša i prirode u Bosni i Hercegovini i Srbiji.


Istraživanje i usporedba EU i hrvatskih standarda u gospodarenju otpadom II

brosura.jpg

Kroz dvogodišnje praćenje stanja i istraživački rad, kao i rad na Zelenom telefonu, članice Mreže sakupile su i obradile brojne podatke o stanju u gospodarenju otpadom u Hrvatskoj. Ti podaci su objedinjeni u publikaciji Istraživanje i usporedba EU i hrvatskih standarda u gospodarenju otpadom II .

Iz njih je vidljivo da li su nastale promjene, koje područje gospodarenja otpadom zahvaćaju i u kojem se pravcu kreću. Tako su primjerice promjene na razini donošenja zakona brže, više ih je i potiču na selektivno prikupljanje otpada. U praktičnoj primjeni tih zakona promjena je puno manje ili još nisu ni započele.


Vodič za rad na Zelenom telefonu

image

Ovaj Kratki vodič kroz rad na Zelenom telefonu nastao je u okviru projekta "Širenje Mreže Zelenih telefona" financiranog od REC-a (Regional Environmental Center) kroz SECTOR program.

Da bismo Vas upoznali s s radom Zelenog telefona i olakšali rad budućim aktivistima/icama u ovom smo Vodiču opisali njihov nastanak, princip rada i ciljeve.

Želja nam je da njime novim aktivistima i našim sugrađanima olakšamo sudjelovanje u zaštiti okoliša.

Zahvaljujemo svim aktivistima/icama postojećih Zelenih telefona, kao i onima koji će to tek postati na sugestijama i pomoći pri izradi ovog Vodiča.

Također zahvaljujemo REC-u bez čije pomoći izrada i tisak ovog Vodiča ne bi bio moguć.


Zeleni adresar

Zeleni adresar Mreže Zelenih telefona nastao u okviru projekta “Strengthening the green phone network” za koji je Mreža Zelenih telefona dobila potporu od Europske komisije 2003. godine.

Kako bi olakšali Vaše aktivno (su)djelovanje u zaštiti okoliša izradili smo ovaj adresar da Vam u tome pomogne.

Sve informacije u Zelenom adresaru odnose se na stanje u svibnju 2004. godine. Kontinuirano ćemo ih dopunjavati, u čemu nam i Vi možete pomoći svojim primjedbama.


Last modified by ValMes on 19 Sep 2012 - 09:38 - r3
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS
^