rudarenje

Zeleni telefon Udruge za zaštitu prirode, okoliša i održivi razvoj Sunce zaprimio je u ožujku ove godine prijavu o vađenju i mljevenju kamena u svrhu prodaje, a sve od strane jedne privatne tvrtke koja je spomenute radnje obavljala na dvama privatnim zemljištima.