Vozilo na zelenoj površini

Hrvatski

1. fotografirajte događaj ako je moguće
2. napišite kratku izjavu o događaju i što preciznije opišite kako se dolazi na lokaciju (ako ima točna adresa, neki uočljivi objekt, znak raspoznavanja i sl.)

KOME SE JAVITI: izjavu zajedno s fotografijama proslijedite prometnom redarstvu u Vašem gradu/mjestu i/ili na servis Zelenog telefona za Vašu županiju (072 123 456)

NAPOMENA: uvijek možete, a posebice ako je stvar velike hitnosti, i vrijeme je vikenda, praznika ili noći, nazvati službu 112

Kategorija: