Nezakonita sječa stabala na javnoj zelenoj površini

Hrvatski

• fotografirajte događaj ako je moguće
• napišite kratku izjavu o događaju i što preciznije opišite kako se dolazi na lokaciju (ako ima točna adresa, neki uočljivi objekt, znak raspoznavanja i sl.)

Kome se javiti:

Ukoliko se radi o potencijalno nezakonitoj sjeći stabala na javnoj zelenoj površini, izjavu zajedno s fotografijama proslijedite Komunalnom redarstvu Vašem gradu/mjestu i/ili na servis Zelenog telefona za Vašu županiju (072 123 456)

NAPOMENA: uvijek možete, a posebice ako je stvar velike hitnosti, i vrijeme je vikenda, praznika ili noći, nazvati službu 112 ili lokalnu policijsku postaju

Kategorija: